SPECIALITĂŢI

MEDICI

SERVICII

MEDICINA MUNCII


Policlinica Sporea Praxis oferă serviciul de Medicina Muncii structurat în funcţie de riscurile profesionale specifice companiei dumneavoastră.

Vă punem la dispoziţie întreaga gamă de servicii medicale în probleme specifice de Medicina Muncii:
examen medical la angajare,
examene medicale periodice cu efectuarea investigaţiilor obligatorii conform legislaţiei în vigoare:
EKG,
spirometrie,
audiometrie,
recoltare probe biologice pentru analize de laborator,
raportări periodice a situaţiei medico-sanitare conducerii,
prevenirea bolilor profesionale și a accidentelor de muncă.

Oferim consiliere gratuită pe probleme de Medicina Muncii, ne deplasăm la sediul firmei dumneavoastră.

În urma discuţiilor directe cu angajatorii, propunem pachete personalizate de medicina muncii, cu investigaţii specifice locurilor de muncă, astfel încât legislaţia în domeniu să fie permanent respectată.

Vă oferim câteva exemple:

- pachet servicii pentru personalul TESA (examen clinic general, acuitate vizuală, eliberarea fişei de aptitudine – 30 lei)
- pachet de servicii pentru personalul TESA care foloseşte maşina firmei în interes de serviciu (examen clinic general, testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, simţ cromatic, probe de echilibru, probe vestibulare, audiograma, ECG, glicemie, examen psihologic, eliberarea fişei de aptitudini – 123 lei)
- pachet de servicii pentru personalul care lucrează în condiţii speciale:
• munca la înălţime (examen clinic general, testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, simţ cromatic, probe de echilibru, probe vestibulare, audiograma, ECG, glicemie, examen psihologic, eliberarea fişei de aptitudini – 123 lei)
• ture de noapte (examen clinic general, glicemie, ECG, examen psihologic, eliberarea fişei de aptitudini – 103 lei)

Examinare clinică

Acuitate vizuală

EKG

PFV

Aviz Medicina Muncii - fișe de aptitudine

Examenul medical la angajare, de adaptare, la reluarea activității, controlul medical periodic și eliberarea fișelor de aptitudine

Monitorizarea stării de sănătate a angajatului

Examinări specifice activității fiecărei firme sau expunerii profesionale: examen clinic, acuitate vizuală, EKG,PFV, audiometrie, analize de laborator, examinări medicale de specialitate

Raportări medicale semestriale

Efectuarea raportului de evaluare al gravidei

Vizarea concediilor medicale

Vizitarea locurilor de muncă și evaluarea factorilor de risc profesional

Indrumarea activității de reconversie profesională

Participarea la sedințele Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă

Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile fiziologice ale angajaților, îmbunătățirea condițiilor de muncă și prevenirea îmbolnăvirilor profesionale sau legate de profesie


PARTENERI