MEDICI

SPECIALITĂŢI

SERVICII

Prof. Univ. Dr. Ioan Sporea

Medic Primar Gastroenterologie

Medic Primar Medicină Internă

Doctor în Medicină

Expert în Ecografie Abdominală Generală – nivelul III conform clasificării Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (SRUMB)

Competență în Endoscopie Digestivă

Șeful Clinicii de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara

Șeful Disciplinei de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Timișoara

Directorul Centrului de Excelență al Federației Mondiale de Ultrasonografie în Medicină și Biologie (World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Center of Excellence)


Educație și Experiență Profesională
1981 - Absolvent al Facultății de Medicină Generală a Institutului de Medicină Timișoara
1982 - Admis prin concurs ca Asistent Stagiar la Disciplina de Medicină Internă II, UMF Timișoara
1985 - Admis prin concurs ca Asistent Universitar la Disciplina de Medicină Internă II, UMF Timișoara
1987 - Examen de specialitate, specialist de Medicină Internă
1992 - Examen de primariat, medic primar Medicină Internă
1993 - Examen de specialitate, specialist Gastroenterologie
1997 - Examen de primariat, medic primar Gastroenterologie
1998 - Admis prin concurs ca șef de Lucrări la Disciplina de Gastroenterologie, UMF Timișoara
1999 - promovat prin concurs ca și Conferențiar la Disciplina de Gastroenterologie, UMF Timișoara 2002 - promovat prin concurs Profesor la Disciplina de Gastroenterologie, UMF Timișoara
1992 - Susținerea Tezei de Doctorat cu titlul: „Tratamentul percutan al hepatocarcinomului”

Burse în străinătate
1991 - februarie-septembrie în Serviciul de Hepato Gastroenterologie al Spitalului Hautepierre Strasbourg - şef serviciu Prof. R Baumann (bursă a Guvernului francez);
1994 - o săptămână în Serviciul de Hepatologie al Spitalului Beaujon Paris - şef de serviciu Prof. JP Benhamou (bursă a Societăţii Franceze de Gastroenterologie);
1995 - o lună în Clinica a II-a Medicală a Spitalului Rechts der Isaar din Munchen - şef serviciu Prof. M Classen;
1996 - o săptămână în Serviciul de Echoendoscopie al Dr. L Palazzo la Paris (bursă a Societăţii Franceze de Gastroenterologie);
1997 - două saptămâni (noiembrie) la invitaţia Societăţii olandeze de Gastroenterologie (Clinicile de gastroenterologie din Arnheim, Amsterdam, Rotterdam);
1998 - trei săptămâni (mai) la Clinica de Hepatologie de la Universitatea Baylor, Dallas, Texas, în probleme de transplant hepatic;
2000 - 2 săptămâni Clinica de Hepatologie de la Universitatea Baylor, Dallas, Texas, în probleme de transplant hepatic.


Activitatea științifică

Priorităţi naţionale
1990 alcoolizarea percutană ecoghidată a tumorilor hepatice;
1992 litotripsia extracorporeală biliară;
2001 ablaţie prin radiofrecvenţă a unei tumori hepatice.

Publicații
Lucrări științifice prezentate la manifestări științifice interne și internaționale - 1102, primautor - 528;
Publicate in extenso în reviste de specialitate - 181, primautor – 82

Autor al 15 CD-uri medicale și a 1 DVD educațional
Transabdominal ultrasonography of the digestive tract; (CD-book trilingv: engleză, franceză, română) I. Sporea – 1996
Bibliotecă de imagini de ecografie abdominală - I. Sporea, Roxana Şirli– 2001
Ecografie intervenţională în gastroenterologie I. Sporea, Alina Popescu- 2002
Învăţarea ecografiei transabdominale a tubului digestiv - I.Sporea, Alina Popescu– 2002
Endoscopie digestivă în imagini – I. Sporea, Cristina Cijevschi Prelipcean, Alina Popescu - 2002
Atlas de Colonoscopie – I. Sporea, Cristina Cijevschi Prelipcean, 2003
Învăţarea ecografiei transabdominale – I.Sporea, Alina Popescu, 2003
Learning abdominal Ultrasound – I. Sporea, Lucas Greiner, Alina Popescu, 2004
Ultrasonografia transabdominală în evaluarea bolilor inflamatorii intestinale – ediţie bilingvă, 2004
Hemoragia digestivă superioară – I. Sporea, Cristina Cijevschi Prelipcean, Alina Popescu, CD-book,
Bibliotecă de imagini ecografice în mişcare – DVD educaţional, ediţie bilingvă, Ed Kalis Media 2004,
Imagistica pancreatitei cronice - I. Sporea, Adriana Tudora, Roxana Sirli, A. Saftoiu, N.Bolog, CD educational 2005
Learning abdominal ultrasound, 2-nd edition I. Sporea, L. Greiner, Alina Popescu, CD educational,
Ultrasonography of the abdomen. Basic Ultrasound Course.- Lucas Greiner, I. Sporea CD Educaţional, 2006,
Rolul ultrasonografiei in hepatologie: I.Sporea, R.Şirli, A.Popescu, 2006,
Ecografia cu contrast în leziuni hepatice circumscrise (ediţie bilingvă). I. Sporea, A. Popescu, M. Dănilă, R. Şirli.

Prim-autor a 13 volume medicale
Patologie ecografică hepato-biliară – 1992 (a II-a ediţie, revăzută 1994)
Ghid de ecografie abdominală – 1993, Editura Helicon, Timişoara
De la hepatită la cancerul hepatic – 1994
Ecografia abdominală în urgenţele medico-chirurgicale – 1995, Editura Mirton, Timişoara
Actualităţi în tratamentul hemoragiilor digestive superioare – 1995, Editura Mirton, Timişoara
Ecografia transabdominală a tubului digestiv – 1996, Editura Mirton, Timişoara
Ghid practic de ecografie abdominală – 1999, Editura Mirton, Timişoara
Ghid practic de ecografie abdominală, Ediţia a II-a – 2001, Editura Mirton, Timişoara
Ecografia abdominală în practica clinică – 2001, Editura Mirton, Timişoara
Hemoragia digestivă superioară- Editura Mirton, Timişoara, 2004,
Ecografia cu substanţă de contrast (CEUS) în patologia abdominală - Editura Mirton, Timişoara, 2009,
Ghid practic de gastroenterologie si hepatologie. Sporea I – sub coordonarea. Editura Mirton Timisoara 2010,
Ecografia abdominală în practica clinică. I Sporea, Cristina Cijevschi Prelipcean, în colaborare cu Mirela Danila, Alina Popescu, Roxana Șirli. Editura Mirton Timișoara 2010,

Coautor la 14 tratate și monografii medicale
Protocoale terapeutice în boli gastroenterologice (sub redacţia Prof. Dr. C. Caloghera) – 1994
Medicină internă, vol.IV (sub redacţia Prof. Dr. V. Şerban) – 1997
Balneofizioterapie clinică şi recuperare (sub redacţia Prof. Dr. Mioara Banciu) – 1998
Hemoragiile digestive superioare (sub redacţia Prof. Dr. F. Lazăr) – 2001, Editura Mirton, Timişoara
Cancerul colorectal (sub redacţia Prof. Dr. C. Stanciu) – Editura Gr. T. Popa Iaşi 2003,
Tratat de hepatologie (sub redacţia Prof. Dr. M. Grigorescu) – Editura Medicală Naţională, Bucureşti 2004,
Actualități în diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale (sub redacția Mircea Grigorescu, Carol Stanciu) Ed. Teognost 2006,
Ecografia în urgențe medico-chirurgicle (Sub redacția Radu Badea) Ed. Alpha MDN 2006,
Syllabus of Euroson school “Guidelines in Gastroenterological Ultrasound” Craiova, Romania, May 31st – June 1th 2007, Ed. Medicală Craiova
Ghiduri și protocoale de practica medicală în gastroenterologie, vol.1, cordonator I. Stanciu Ed. Junimea, 2007
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale, sub redacţia M. Grigorescu şi C. Stanciu, Ed. Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca 2008,
Gastroenterology across Europe sub redacţia Peter Malfertheiner, Dan Dumitrascu, Simona Bataga: Ed. Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2008,
Screeningul cancerului de colon între ideal şi posibilităţi practice- Alina Popescu, I.Sporea: Ed Mirton 2009.
Evaluarea non-invazivă a hepatopatiilor cronice p. 118-128, I.Sporea, R.Şirli, A. Deleanu,
Tratamentul percutan ecoghidat al hepatocarcinomului, p. I. Sporea, M. Dănilă: în: Caiete de gastroenterologie şi Hepatologie, sub redacţia D. Olteanu şi M. Rizescu, Ed. Semne, Bucureşti, 2008, p. 118-128.

Afiliere Profesională
Societatea Română de Gastroenterologie şi Endoscopie (din 1994 -membru în comitetul naţional de conducere), iar din 2001 vicepreşedinte;
Societatea Română de Ultrasonografie în Medicina şi Biologie (2002-2006 Vicepresedinte, 2006 -2010,Preşedinte),
Societatea Română de Hepatologie,
Asociaţia Europeană de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă (EAGE) - 1989,
Asociaţia Europeană de Studiu al Ficatului (EASL) - 1993
Societatea Italienă de Gastroenterologie, membru corespondent
European Federation of Societies of Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) - membru în Biroul Executiv al EFSUMB (1999-2002) şi din 1999 şi până în prezent membru în Comisia Educaţională a EFSUMB, din 2007 trezorier al EFSUMB.
World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) – Director al WFUMB Centre of Excellence Timisoara
American Gastroenterological Association (AGA)
Din 2006 recunoscut ca Fellow al European Board of Gastroenterology (Gastroenterology Section of The European Union of Medical Sciences) Societăţii Europene de Neuro-Gastroenterologie şi Motilitate

Distincţii
”Young Investigator Award” – Yokohama 1966 – The 10-th Asian-Pacific Congress of Gastroenterology;
Marele Premiu al Societăţii Române de Ultrasonografie – “Gheorghe Badea” 1999 – “Pentru activitate deosebită ştiinţifică şi editorială în anul 1999”;
Premiul anual “Gheorghe Badea” al Societăţii Române de Ultrasonografie - 2002 - “Pentru contribuţiile aduse la dezvoltarea ultrasonografiei în România”.
Premiul anual “Gheorghe Badea” al Societăţii Române de Ultrasonografie – 2006, împreună cu Centrul de Formare în Ultrasonografie Timişoara, pentru primirea titlului de “Center of Excelence of WFUMB”
Premiul de Excelenţă Medic.ro – Gastroenterologie, ediţia a III-a 2006;
Premiul I pentru merite deosebite în activitatea didactică la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara - 2012;
Premiul II pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifică în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara - 2012.

PARTENERI